Zapałki Flip-Top
Zapałki
zapalające się
o twardą
powierzchnię
S-40 SAW
Zapałki
Long - Match
Zapałki GaribaldiZapałki reklamowe
S8/20
Zapałki
KsiążeczkoweZapałki cygarowe
Zapałki
gospodarcze
S/250 Maxi - Box
Zapałki zwykłe
S-40 SAFStandard
"Euromatch"

Zapałki standardowe
o wykonaniu
specjalnym
S-40 SAF
Zapałki trójkątne